We zijn meer dan ons fysiek lichaam met een gehoorbeperking

Thuis roepen we weleens ´dat is je karma’ als er iets misgaat. Dit woord wordt dan gebruikt omdat het de bedoeling is geweest of het is van hogerhand opgelegd.

Maar ik kan dit ook op een andere manier zien en uitleggen. Ik zie dit juist als een spiegel van een persoonlijk groeiproces. Elke ervaring of emotie die niet erkend en verwerkt wordt, dragen we nog bij ons. Een pijnlijke gebeurtenis of trauma wordt dan weggedrukt en begraven, soms zo diep dat het lijkt alsof we het vergeten zijn. Maar het is nooit weg, het heeft zich opgeslagen in het onderbewuste.

Vanuit mijn opleiding heb ik geleerd dat onze ziel niets liever wilt dan het naar de oppervlakte brengen zodat het gezien en geheeld kan worden. Onze ziel zal daarom onbewust de omstandigheden herhalen van eerdere pijnlijke gebeurtenis die onverwerkt is gebleven. Niet als straf of als pech, niet omdat dit de bedoeling is, maar als poging om de oorspronkelijke pijnlijke gebeurtenis aan het licht te brengen, om bewustzijn te creëren.

Nog voor we geboren worden, heeft onze ziel lessen uitgekozen om te ervaren. Hierbij kiezen we altijd de juiste familie uit waarbij onze blokkades en thematieken het snelst geactiveerd gaan worden. Blokkades en thematieken zijn onverwerkte ervaringen die opgeslagen zitten in ons systeem. Hier ga je op een later moment last van krijgen, doordat je steeds tegen een bepaalde situatie blijft aanlopen. Onze ziel heeft namelijk als doel om te groeien in bewustzijn. Pijnlijk of niet pijnlijk; het gaat om de ervaring die gevoeld wilt worden.

Daarnaast hebben we allemaal een ego. Onze ego wil ons beschermen tegen pijn en minder fijne ervaringen. Telkens als onze ziel een thema wilt aankijken, uitwerken of oppakken, dan wilt onze ego ons beschermen, want het doet pijn. Onze ego zal er alles aan doen om de ervaring uit de weg te gaan.

Al jouw persoonlijke thema’s die je bij je draagt, zitten in je familie. Je kiest daarom ook altijd de juiste familie uit waarbij je eigen thematieken geactiveerd zullen worden. Jouw persoonlijke karma is altijd verbonden met jouw familiesysteem.

Door bewust te worden dat we meer zijn dan een fysiek lichaam met een gehoorbeperking, kunnen we op een dieper niveau naar binnen en ons bewust worden van onze patronen, reactiemechanismen, blokkades, emoties en gevoelens.

Zelf heb ik ervaren dat veel van mijn gevoelens weggedrukt zijn doordat ik was gaan leven vanuit het hoofd. Ik moest zo goed mogelijk presteren in de horende wereld. Ik moest hard werken om diploma’s te halen en moest bewijzen dat ik prima kan functioneren in de wereld van horenden. Ik was gewend om veiligheid te zoeken in mijn hoofd, maar dat is schijnveiligheid. Het hoofd is dan op zoek naar houvast en controle. Terugtrekken of nog meer mijn best doen was mijn manier om niet naar mijn eigen pijnstukken aan te kijken.

Wat is mijn aandeel in hetgeen er in mijn leven gebeurt? Waren dit mogelijk intense levenslessen die ik mag ervaren? Doordat ik op een dieper niveau ben gaan onderzoeken, zie ik steeds weer een nieuw perspectief. Het geeft mij helderheid en ik hoef niet meer te zoeken in de buitenwereld of in mijn hoofd. Ik kan me dan steeds meer ontspannen, want mijn emoties en gevoelens mogen er zijn.

Wil jij ook op een dieper niveau onderzoeken of bewust worden van je bepaalde patronen of levenslessen? Alle antwoorden zitten al in je. Door te ontdekken wat de oorzaak is van de bepaalde patronen en welke invloed dit heeft, ga je meer leven vanuit je eigen kracht.

In mijn sessies stem ik op je af in stilte, waardoor ik dan in je diepste kern kan horen en voelen. Als je het toestaat, dan kan ik je vertellen wat ik hoor en voel. Ik ga jou ook de woorden laten herhalen die ik bij jou voel. Als je de woorden zelf herhaalt, dan kun je het gaan voelen en via jou onderbewuste ermee aan de slag gaan. Je wordt hierdoor bewust van wat er onbewust speelt. Ik bied dus geen kant en klare oplossing aan, maar creëer bewustwording.

Wil je een sessie bij mij, mail me dan voor een afspraak.

 

 

758We zijn meer dan ons fysiek lichaam met een gehoorbeperkinghttps://www.holistischhoren.nl/we-zijn-meer-dan-ons-fysiek-lichaam-met-een-gehoorbeperking/
Deel deze pagina: